Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

      A. Taraflarİşbu Üyelik Sözleşmesi (Sözleşme olarak anılacaktır); www.isparta32.com portalı kurucusu (Portal Kurucusu olarak anılacaktır) ile www.isparta32.com’ a üye olmak için işbu Üyelik Sözleşmesi ile ayrılmaz parçası olan eklerine ve www.isparta32.com Portalında yer alan şartlar ile kurallara onay veren “Üye” arasında üyenin Portala kayıt aşamasında onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

   www.isparta32.com’a üye olmakla sözleşmenin üyelikle ilgili hükümlerini tamamen okuduğunuzu, sözleşme içerisinde yer alan içeriği anladığınızı ve bütün hükümlerini kabul ettiğinizi tasdik, kabul ve taahhüt etmektesiniz.

   www.ısparta32.com’u kullanmakla sözleşmenin kullanıcılarla ilgili hükümlerini tamamen okuduğunuzu, Sözleşme içerisinde yer alan içeriği anladığınızı ve bütün hükümlerini kabul ettiğinizi tasdik, kabul ve taahhüt etmektesiniz.

      B. Tanımlar

 1. Üye: www.isparta32.com’a üye olan İş bu ‘Sözleşme’ de belirtilen şartlar dahilinde Portalda verilen hizmetlerden yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişi ve/veya kişiler.
 2. Kullanıcı: www.isparta32.com ‘a çevrimiçi olarak erişen her gerçek ve tüzel kişi.3. Portal: www.isparta32.com adlı alan adından ve bu ada bağlı alt alan adlarından meydana gelen web sitesidir.
 3. Portal Arayüzleri: www.isparta32.com ve Üyeler tarafından oluşturulan içeriğin Kullanıcılar tarafından görüntülenebilmesi ve www.isparta32.com Veritabanından sorgulanabilmesi amacıyla Kullanıcılar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları Portal Kurucusuna ait olan tasarımlar içerisinde Portal üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfalarıdır.
 4. Portal Veritabanı: “Portal” dahilinde Üyeler ve www.isparta32.com tarafından oluşturularak Üyeler tarafından erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği Portal Kurucusuna ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır.
 5. Üye adı: www.isparta32.com Üyelerinin www.isparta32.com hizmetlerinden yararlandıkları sırada Portal içindeki diğer ‘Üye’lere gözüken ve/veya tanıtan üye kimlik ismidir.7. Üye şifresi www.isparta32.com’a üyelik sırasında ‘Üye’nin kendisinin belirleyeceği veya www.isparta32.com’un üyenin belirttiği e-mail adresine otomatik olarak göndereceği, sadece kendisinin bileceği, kullanacağı, bundan sonra www.isparta32.com’dan yararlanmak için ‘Üye Giriş’i sırasında kullanacağı harf, numara, alt tire(_), çizgi(-)’dan oluşan şifredir.6. İlan: isparta32.com’da ‘Üye’ tarafından isparta32.com’un belirlediği kategori ve başlıklar altında arz edilen ve/veya satışa sunulan her türlü mal, ürün ve hizmete denir.7. Hizmet: www.isparta32.com tarafından Üye’lere sunulan, www.isparta32.com içeriği ve bu içeriğe konu olan (bilgi, ilan, link, kategori, liste, şablon) tüm materyaller Hizmet kapsamına girmektedir.
  C. Sözleşme’nin İçeriği ve Kapsamı
  1. Sözleşme’nin konusu, www.isparta32.com’da verilen Hizmet’lerin ve bu Hizmet’lerden faydalanma koşullarının, tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespit edilmesidir.
  2. Sözleşme’nin içeriği, Sözleşme ile www.isparta32.com içerisinde bulunan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin www.isparta32.com tarafından yapılmış olan bütün duyuru, açıklama, uyarı, yazı gibi beyanlardan oluşmaktadır.
  3. Kullanıcı, Sözleşme’nin hükümlerini tasdik etmekle, www.isparta32.com içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin olarak www.isparta32.com tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağınızı kabul ve tasdik etmiş olmaktadır.
  D. Üyeliğin ve Hizmetlerin Kullanım Şartları
  1. Üyelik, www.isparta32.com’un ilgili bölüm ve kategorilerinden, Üye olmak isteyen şahıs tarafından www.isparta32.com’a üye olmak için gerekli bilgilerinin gönderilmesi suretiyle üye kayıt işlemlerinin yaptırılması ve www.isparta32.com tarafından üye kayıt işleminin onaylanmasıyla tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, İş bu Sözleşme’da belirlenen Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.
  2. www.isparta32.com’a üye olabilmek için, T.C kanunlarınca reşit olmak ve iş bu Sözleşmenin H Maddesi uyarınca www.bibursa.com tarafından, geçici üyelikten uzaklaştırılmış olmamak ve/veya süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan ve/veya yukarıda belirtildiği gibi,  www.isparta32.com tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış ve/veya süresiz olarak yasaklanmış olan şahısların www.isparta32.com ’a kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, www.isparta32.com üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.
  G. Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri
  1. Kullanıcı, üyelik şartlarını yerine getirirken, www.isparta32.com Hizmet’lerinden faydalanırken ve www.isparta32.com’daki Hizmet’lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Sözleşmede yer alan bütün şartlara, www.isparta32.com’da belirtilen kurallara ve yürürlükteki bütün yasalar ve mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıdaki bütün şart ve kuralları okuduğunu, anladığını ve onayladığını tasdik, beyan ve taahhüt eder.2. Üye Gizlilik Politikasında yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat kuralları gereğince ve/veya diğer Üyeler ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, www.isparta32.com Portal Kurucusunun kendisine ait veritabanında tuttuğu gizli, özel, ticari bilgileri resmi makamlara ve hak sahibi şahıslara açıklamaya yetkili olacağını, bu sebeple Portal Kurucusundan her ne ad altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, tasdik, beyan ve taahhüt eder.2. Üyeler’in www.isparta32.com tarafından kendilerine sunulan Hizmet’lerden faydalanmak amacı ile Portal içeriğine erişim vasıtalarının (Üyelik adı ve Üyelik Şifresi vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Üyeler’in sorumluluğundadır. Üyeler’in Portal içeriğine giriş vasıtalarının güvenliği, saklanması ve üçüncü kişilerden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki bütün ihmal ve kusurlarından dolayı Üyeler’in ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı, uğrayabileceği bütün zararlara istinaden Portal Kurucusunun doğrudan ve/veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.
  3. Üyeler www.isparta32.com içinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Portal Kurucusu Üyeler tarafından www.isparta32.com’a iletilen veya www.isparta32.com üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, soruşturma bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu olan bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından ortaya çıkacak hiçbir zarar ve/veya tazminattan sorumlu tutulamaz.
  4. Üyeler, www.isparta32.com’un yazılı ve resmi onayı olmadan, Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.
  5. www.isparta32.com’un verdiği Hizmet’lerden faydalananlar ve www.bibursa.com kullananlar, sadece hukuka uygun amaçlarla www.isparta32.com’un üzerinde işlem gerçekleştirebilirler. Üyeler’in Portal içinde yaptığı her eylem ve işlemle ilgili hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Üye www.isparta32.com ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, www.isparta32.com içerisinde bulunan resimleri, metinleri, yazıları, görsel ve işitsel imge ve simgeleri, videoları, dosyaları, veritabanları, www.isparta32.com ve bütün www.isparta32.com alt alan adlarını ve içeriklerini, katagori ağacını ve listelerini çoğaltamayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse başka yollarla www.isparta32.com ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan, tasdik ve taahhüt eder. www.isparta32.com Portal Kurucusu Üyelerin SÖZLEŞME hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak www.isparta32.com üzerinde gerçekleştirdikleri eylemler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları ve/veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
  6. Üyeler’da dahil olmak üzere üçüncü şahıslar tarafından www.isparta32.com’da sunulan Hizmet’lerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Portal Kurucusunun, çalışanlarının ve/veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, yazılı, görsel, işitsel, video imge ve/veya simgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu fiilleri gerçekleştiren şahısların sorumluluğu altındadır. Portal Kurucusu Üyeler de dahil olmak üzere üçüncü şahıslar tarafından sağlanan hizmet ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

       Portal Kurucusunun Hak ve Yükümlülükleri

 1. Portal Kurucusu, Üyeler arasında ortaya çıkabilecek anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarda, arabulucu ya da hakem sıfatıyla görev almayacaktır.
 2. Portal Kurucusu, sitede sunulan hizmet ve içerikleri değiştirebilme, Üyeler tarafından sisteme yüklenen içeriklerin tamamını üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme hakkını saklı tutar. Portal Kurucusu, bu hakkı herhangi bir bildirimde bulunmadan kullanma hakkına sahiptir. Üyeler, www.isparta32.com tarafından bildirilecek bu değişiklik ve düzenlemeleri yerine getirmekle yükümlüdür. www.isparta32.com  tarafından Üyelerden talep edilen değişiklik ve düzenlemelerin, Üye’ler tarafından yerine getirilmemesi durumunda  Portal Kurucusu’nun uğrayacağı her türlü zarardan Üyeler sorumludur.
 3. Portal Kurucusu her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir hatta değişiklik meydana getirebilir.
 4. Portal üzerinden, Portal Kurucusunun kendi kontrolünde olmayan üyeler, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Portal üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında  Portal Kurucusunun herhangi bir sorumluluğu yoktur.
 5. Portal Kurucusu, sitenin işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, Sözleşme koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Portal Kurucusu bu mesaj ve içeriği giren Üyenin üyeliğine herhangi bir bildirim yapmadan son verebilir.
 6. Portal kurucusu ve yönetiminin kontrolü dışında herhangi teknik veya idari bir çevresel nedenle Portala erişimin sağlanamaması gibi durumlarda Portal kurucusu sorumlu tutulamaz.

      Sözleşme Değişiklikleri

    Portal Kurucusu, ihtiyaç duyulması halinde tek taraflı olarak işbu Sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda Portalda yayınlayarak değiştirebilir. Sözleşmenin değişen hükümleri, Portalda yayınlandığı tarihte geçerlilik kazanarak yürürlüğe girecektir. İşbu Sözleşme, Üyelerin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

   Üyelerin sık sık Üyelik Sözleşmesini okumaları ve meydana gelen değişimleri bilmeleri gerekmektedir. www.isparta32.com portal kurucu üyelere bilgilendirme atma zorunluluğu bulunmamaktadır.

     Mücbir Sebepler

    Kanunlara göre mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Portal Kurucusu işbu Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerden  herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü tutulamaz, bu durumlarda Portal Kurucusu den herhangi bir ad altında tazminat talep edilemez. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Portal Kurucusu un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

      Üyelik Ücreti
isparta32.com’a üyelik yıllık ücrete tabi olup, üyelik ücretleri taraflar arasında gizli tutulmaktadır. www.isparta32.com